IMG_8604_960x169px

Verlaagd Belastingtarief bij onttrekken vermogen uit de BV tot 1 januari 2015

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Verlaagd Belastingtarief bij onttrekken vermogen uit de BV tot 1 januari 2015

In 2014 is een verlaagd belastingtarief van toepassing van 22% op dividenduitkering, het overdragen van aandelen of het inkopen van uw eigen aandelen door de BV. Het belastingvoordeel kan aardig oplopen, maar is niet onbeperkt. Het geldt voor uitkeringen tot € 250.000 en levert dan een maximale besparing van € 7.500 op. Indien er sprake is van een fiscale partner is de tariefsverlaging van toepassing tot een uitkering ad € 500.000 en bedraagt het te behalen voordeel maximaal € 15.000. Deze tariefsverlaging wordt met ingang van 1 januari 2015 beëindigd.

Bij het uitkeren van dividenden dient echter te allen tijde rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van een pensioenverplichting. Te veel aan uitgekeerd dividend kan in een dergelijk geval immers leiden tot een gedwongen afkoop van uw pensioenverplichting, met mogelijk een fiscale claim oplopend tot 97% over de waarde van de pensioenverplichting.