IMG_8604_960x169px

Verbod op volledig contant betalen loon

Financieel

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Verbod op volledig contant betalen loon

Per 1 januari 2015 mag het salaris niet meer volledig contant uitbetaald worden. Minister Asscher, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil hiermee ontduiking van het wettelijk minimumloon en schijnconstructies bestrijden.

Huisvestingskosten niet meer verrekenen met wettelijk minimumloon

Vanaf 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overgemaakt worden. Een andere wijziging is dat werkgevers huisvestingskosten of ziektekostenpremies niet meer mogen verrekenen met het wettelijk minimum loon. Deze constructie, die werd ingezet om regels te ontwijken, wordt hiermee wettelijk onmogelijk.

Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies is, na akkoord van de Tweede Kamer, voor advies naar de Raad van State gestuurd. Met deze wet zijn een aantal ongewenste constructies niet meer toegestaan.

Fatsoenlijk werk is in ons land niet altijd een vanzelfsprekendheid. Schijnconstructies zijn het onkruid van onze arbeidsmarkt en een klap in het gezicht van hardwerkende werknemers en eerlijke ondernemers. De concurrentie met China zullen we nooit winnen op loonkosten, wel op slimheid en toegevoegde waarde, dat moet het doel zijn”, aldus minister Asscher.

Speciaal Inspectieteam schijnconstructies

Een speciaal Inspectieteam actief om schijnconstructies te bestrijden is reeds een half jaar actief. Er lopen verschillende onderzoeken naar (complexe) schijnconstructies en zogenaamde gefingeerde dienstverbanden. Tevens blijkt in de praktijk soms dat loonstroken niet beschikbaar of ondeugdelijk voor controle zijn. De loonstrook is één van de middelen om eerlijk loon te kunnen handhaven. In het wetsvoorstel van minister Asscher wordt vastgelegd waar loonstroken voortaan aan moeten voldoen.

Wilt u meer weten, neem contact met ons op: 0512- 760 150