IMG_8617_960x169px

Referenties

Praktijkvoorbeelden

Om de wijze waarop onze Professionals dienstverlenend optreden bij opdrachtgevers inzichtelijk te maken, vindt u hier een aantal praktijkvoorbeelden. Beschreven is wat de opdracht was, welk plan van aanpak is opgesteld, welke werkwijze werd gehanteerd en hoe het project is afgerond.

ad interim: Functie invullen Hoofd Financiën

Aanleiding

De zorginstelling waar Nort door benaderd werd had een capaciteitsprobleem waar ze intern geen oplossing voor konden vinden. Het Hoofd Financiële Administratieve Diensten was uitgevallen en er werd gevraagd om de functie op tijdelijke basis in te vullen en advies uit te brengen voor de juiste invulling van de functie.

Opdracht

De Zorginstelling heeft een beroep gedaan op de ervaring van een interim professional van Nort voor het waarnemen van de functie als Hoofd Financiën en bijkomende opdracht meegegeven om de functie en het bijbehorende functieprofiel te analyseren en te verbeteren. De financiële professional van Nort heeft ruime ervaring en was in staat om snel in deze positie in te vallen. De vragen van de afdelingen en van de stakeholders werden snel opgepakt en er werd naar tevredenheid geadviseerd. De kennis en de kunde van de professional brachten nieuwe inzichten en er is een aantal verbeteringen tot stand gebracht waar de zorginstelling voordeel uit kon halen.

QUOTE: Doordat Nort professionals beschikken over zowel kennis binnen de profit als de non-profit sector kunnen zij u daadkrachtig terzijde staan, bij het verbeteren van uw huidige werkprocessen, alsmede het samenstellen van jaarrekeningen. Nort kan voldoen aan de vraag tot het leveren van capaciteit en richt zich binnen deze dienstverlening op advisering ten aanzien van verbeterprocessen en het toekomstbestendig maken van de invulling van de functie.

 

Inlopen administratieve achterstanden bij klein MKB-bedrijf

Aanleiding

Uitgangspunt bij deze case is de administratieve achterstand die is ontstaan bij een klein MKB bedrijf. De jaarrekeningen 2009 en 2010 van een aantal besloten vennootschappen waren nog niet opgesteld. Daarnaast was er sprake van een inadequate administratievoering, waardoor de betrouwbaarheid van de financiële cijfers onvoldoende was.

Opdracht

Om tot afronding van de administratieve achterstanden te komen is er gekozen voor een methode waarbij er zowel aandacht is besteed aan de voorzijde van het proces, alsmede het oplossen van de ontstane achterstanden. Door een directe analyse van de ontstane problemen is er een aantal beheersmaatregelen getroffen, waardoor er geen verdere achterstanden zijn ontstaan. Kernwaarden zoals juistheid, tijdigheid, en volledigheid werden hierdoor direct beter gewaarborgd. De mogelijke oplossingen werden in een constructieve sfeer besproken met de directeur. Algemene risico`s zoals het niet voldoen aan de deponeringplicht, alsmede de onbetrouwbaarheid van de financiële feiten kwamen hier aan de orde. Uiteindelijk zijn alle jaarrekeningen opgesteld met bijbehorende balansdossiers. Daarnaast zijn de huidige werkprocessen verbeterd, met als gevolg dat de kwaliteit van de financiële administratie sterk is toegenomen.