IMG_8604_960x169px

Per 1 juli 2017 aanpassing minimumloon

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Per 1 juli 2017 aanpassing minimumloon

In het minimumloon vinden per 1 juli 2017 verschillende aanpassingen plaats. Vanaf deze datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon fasegewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren omhoog. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd waarop iemand recht heeft op het minimumloon omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Dat betekent, dat 22-jarigen voortaan recht hebben op ten minste het volwassen minimumloon.

Het volwassen minimumloon gaat omlaag. Per 1 juli 2017 hebben 22-jarigen voortaan recht op ten minste het volwassen minimumloon. Om de kloof tussen 21- en 22-jarigen dan niet te groot te maken, worden de minimumjeugdlonen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar verhoogd. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumleeftijd naar 21 jaar gaat. Eerst zal het wegvallen van het minimumjeugdloon voor 22-jarigen worden geëvalueerd.

Compensatie voor ondernemers met minimum jeugdloonvoordeel

Door de verhoging van het wettelijk minimumloon voor de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar, krijgen werkgevers te maken met hogere loonkosten. Dit nadeel wordt gecompenseerd via het minimumjeugdloonvoordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon. De compensatie wordt uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur en is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar. Het minimumjeugdloonvoordeel wordt na afloop van een kalenderjaar automatisch berekend en uitbetaald door de Belastingdienst aan de werkgevers die daar recht op hebben.

Het verhoogde minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen geldt niet als een mbo’er bij u een leerwerkplek heeft in het kader van de Beroepsbegeleide Leerweg (bbl). Deze werknemers behouden het huidige minimumjeugdloon.

Minimumlonen per maand:

15 jaar € 469,60

16 jaar € 540,05

17 jaar € 618,35

18 jaar € 743,55

19 jaar € 860,95

20 jaar € 1.095,80

21 jaar € 1.330,60

22 jaar en ouder € 1.565,40