IMG_8604_960x169px

Mogelijkheden uitfasering DGA pensioen

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Mogelijkheden uitfasering DGA pensioen

Het wetsvoorstel voor de wijziging van het DGA pensioen is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De ingangsdatum is 1 april 2017, waarna DGA’s drie maanden de tijd hebben hun huidige regeling premievrij te maken en, voor zover van toepassing, om overdracht van een verzekerd deel naar de B.V. aan te vragen.

De wet gaat niet over het afschaffen van stamrecht in eigen beheer, maar het pensioen in eigen beheer wordt uit gefaseerd. Het wetsvoorstel kent de volgende uitfaseer mogelijkheden:

  • Afkoop
  • Omzetting naar oudedags verplichting
  • Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen
  1. Afkoop: Pensioen mag worden afgekocht op basis van de fiscale waarde. Over de afkoop wordt een belastingvoordeel gegeven als deze plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. Het belastingvoordeel is het grootste in 2017, 34,5%, naar 25% in 2018 en 19,5% in 2019 van de fiscale voorziening buiten de belastingheffing. Het belastingvoordeel wordt gegeven over de stand van de fiscale voorziening per 31 december 2015 voor DGA’s die nog niet met pensioen zijn.
  2. Omzetting naar oudedags verplichting: DGA’s die wel van het huidige eigen beheer af willen, maar geen geld (er voor over) hebben om de afkoop te realiseren, kunnen de eigenbeheer voorziening omvormen naar een zogenaamde ‘oudedags verplichting’. Dit gebeurt op basis van de fiscale waarde. Jaarlijks wordt de verplichting verhoogt met de marktrente. Op de pensioendatum moet de DGA de oudedags verplichting omzetten naar een lijfrente met een looptijd van tenminste 20 jaar.
  3. Behoud eigen beheer (‘premievrij): DGA laat alles bij het oude met dien verstande dat er niet verder mag worden opgebouwd. Het opgebouwde pensioen moet op de pensioendatum of bij overlijden gewoon conform de pensioenovereenkomst worden uitgekeerd. Ook de dividendtoets blijft van toepassing: de DGA mag pas dividend uitkeren als de B.V. voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen.

Aandachtspunten in uitvoering keuze:

  • Als de pensioenopbouw in 2016 en 2017 gezamenlijk tenminste 150% hoger is dan het in 2015 opgebouwde pensioen, dan wordt verondersteld dat er gespeculeerd is op de afkoopfaciliteit. Voor dit deel gelden de reguliere afkoopregels, inclusief 20% revisierente.
  • De vermindering of het wegvallen van de pensioenopbouw kan niet worden ingehaald door extra lijfrenteopbouw over het verleden.
  • Afkoop of omzetting naar een oudedags verplichting moet verplicht door de DGA gemeld worden bij de Belastingdienst. Het formulier om dit te melden is beschikbaar vanaf 30 maart jl.
  • Afkoop of omzetting naar een oudedags verplichting zorgt ervoor dat de aandelen van de B.V. in waarde stijgen. Als deze aandelen in handen zijn van derden dan is over de waardestijging schenkbelasting verschuldigd.

Vragen? Stel uw vraag via info@nort.eu.