IMG_8604_960x169px

Factuur niet betaald? Vraag btw terug

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Factuur niet betaald? Vraag btw terug

Soms reikt u een factuur uit, maar de afnemer betaalt niet of gaat failliet. De btw heeft u in dat geval vaak al aan de Belastingdienst afgedragen. U kunt de btw terugvragen. Om aanspraak te kunnen maken op teruggaaf van btw, moet u als ondernemer aannemelijk kunnen maken dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Dit is mogelijk met bijvoorbeeld een brief van de curator waarin deze meedeelt dat er geen betaling zal plaatsvinden, of door correspondentie met de afnemer waaruit blijkt dat deze niet zal betalen.

Het verzoek om teruggaaf van de afgedragen btw moet schriftelijk worden gedaan. En wel binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf van btw is ontstaan. Het recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs aangenomen moet worden dat de afnemer niet zal betalen. Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:
* Naam en adres van de afnemer.
* Datum en nummer van de betreffende factuur.
* Het niet-betaalde factuurbedrag.
* Het bedrag aan btw dat de ondernemer terugvraagt.

Het is aan te raden met het verzoek mee te sturen een factuur, aanmaning, correspondentie of een afboeking van de vordering. Een creditfactuur mag u in dit geval niet sturen.