IMG_8604_960x169px

Dien uw voorstel in voor de Milieu- of Energielijst

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Dien uw voorstel in voor de Milieu- of Energielijst

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept het bedrijfsleven op om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Milieu- of Energielijst van 2015. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen die op een van deze lijsten staan, levert u dat een fiscaal voordeel op mits het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500.

Fiscaal voordeel Energielijst

Op de Energielijst staan zo’n 165 innovatieve en energievriendelijke investeringen. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op deze lijst dan heeft u extra fiscaal voordeel. U komt dan namelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) waarmee u 41,5% van het investeringsbedrag extra in mindering kunt brengen op de fiscale winst.

Fiscaal voordeel Milieu lijst

Op de Milieu lijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Investeert u in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieu lijst dan heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Nieuwe Milieu- of Energielijst 2015

Jaarlijks past de RVO de Energie- en de Milieu lijst aan. Bedrijven kunnen op dit moment voorstellen indienen voor de nieuwe lijsten van 2015. Wilt u bijvoorbeeld zelf een innovatief milieuvriendelijk product op de markt introduceren dan kunt u uw product op de milieulijst laten zetten. Daarmee versnelt u de marktintroductie van het nieuwe product.

Voorstellen?

Voorstellen voor de nieuwe Energielijst van 2015 kunt u nog tot 31 augustus 2014 indienen. Voor de nieuwe Milieulijst 2015 kan dit nog tot 1 september 2014. Op de site van de RVO vindt u hiervoor de benodigde voorstelformulieren