IMG_8604_960x169px

DBA definitief vervanger van VAR

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

DBA definitief vervanger van VAR

De kogel is door de kerk: de Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) na stemming aangenomen. Met dit voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft.

Stemming

De Eerste Kamer heeft dinsdag het voorstel na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling, eind januari, ingediende motie-Rinnooy Kan (D66) om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er beter zicht bestaat op de consequenties van de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring, is verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en D66 stemden wel voor.

Verantwoordelijkheid in balans

Met dit wetsvoorstel is het de bedoeling dat de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans worden gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.

Belastingdienst

Met dit voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De afschaffing gaat in per 1 mei met een overgangsfase van 1 jaar. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.