DSC_0046

Meer weten over Aandacht en Betrokkenheid?

Neem contact met ons op

Bent u benieuwd naar wat onze werkwijze aan voordelen voor u biedt. Of bent u op zoek naar een andere accountant/adviseur. Of hebt u op dit moment behoefte aan tijdelijke ondersteuning of een passende advisering in uw financiele administratie. Bel of stuur het contactformulier naar ons toe en ervaar wat echte Aandacht en Betrokkenheid is.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Nort BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Nort BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Nort BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Nort BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Nort BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.