IMG_8604_960x169px

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015, zie

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/12/17/wijziging-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-2015.html

De grootste veranderingen in de inkomstenbelasting zijn het vervallen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Dit hangt samen met de vereenvoudiging van de kindregelingen. De grootste verandering in de loonbelasting is de verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015.