IMG_8604_960x169px

Alternatief VAR goedgekeurd

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

Alternatief VAR goedgekeurd

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel: ‘een alternatief voor de VAR’. Als de Eerste Kamer na het zomerreces ook akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 2016.

In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 2016 overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen, die door de Belastingdienst zullen worden beoordeeld. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, zullen door de Belastingdienst als voorbeeldovereenkomst worden gepubliceerd. De Belastingdienst wil daar dit najaar al mee beginnen. De Belastingdienst roept nu al opdrachtgevers en -nemers op hun overeenkomsten voor te leggen. Hoe dat moet is te lezen op de website van de  belastingdienst: Overeenkomsten voorleggen